Nav bar

Jumamosi, 25 Agosti 2018

UZINDUZI WA MAONESHO YA NANENANE KANDA YA KASKAZINI KATIKA VIWANJA VYA THEMI - ARUSHA.Mgeni rasmi katika ufunguzi alikuwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Luhaga Mpina ambapo alipata fursa ya kujionea shughuli za mbalimbali za maonesho hayo yaliyofanyika katika viwanja vya Themi - Arusha tarehe 05/08/2018

#Nimetembelea mabanda na kujionea shughuli mbalimbali, nawapongeza sana kwa kazi nzuri,
nimefurahishwa na maonesho kutoka Halmashauri na mashamba darasa, Alisema - Mpina

#Vilevile kwa ufugaji bora mnaofanya , nimeona kwenye (paredi) kuna ng'ombe wanaotoa hadi lita 28, hongereni kwa kazi nzurii , Alisema - Waziri

#Kauli mbiu yetu ya leo ni Wekeza katika Kilimo,Mifugo na Uvuvi kwa maendeleo ya viwanda, tukae tujiulize tunawekeza nini katika Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi na tunachangamoto zipi, Alieleza - Waziri

#Aidha, kati ya ng'ombe mil 30 .5, ng'ombe mil 4 na laki 4 zote zinatoka ukanda wa kaskazini ambapo ni zaidi ya asilimia 10 ya ng'ombe wanatoka ukanda huu, Alieleza - Mpina

#Pia kati ya Kondoo mil. 5.3 kondoo mil 2.7 wanazalishwa Ukanda wa kaskazini, na Kati ya mbuzi Mil 18.8 wanaozalishwa hapa ni mbuzi mil 4.1, Aliongezea kusema - Mpina.

#Kwapande wa uvuvi mna maeneo mengi ya maziwa na mabwawa, kwahiyo mnayo fursa nyingi za
kufuga samaki na kupata vifaranga bora vya samaki. Alisema - Mpina

#Niwahakikishie kituo chenu cha Tanga kwa mwaka huu wa fedha 2018/2019 tutakiboresha na
kukiimarisha vizuri ili kiweze kuzalisha vifaranga bora vya samaki. Alisisitiza - Mpina

#Halmashauri, Wakuu wa Mikoa na Watendaji wote , Tokomezeni uvuvi haramu kwenye maziwa na
mabwawa yetu, Kwanini tuagize samaki kutoka nje wakati tunaacha rasilkmali zetu zinafanyiwa uvuvi haramu. Alisema - Luhaga

#Ningeomba uzalishaji wa samaki uongezeke kama kuna soko la uhakika kwenye mazao haya inabidi
tuwekeze vyakutosha, hatuzuii kuagiza nje lakini tuagize bidhaa zile tu ambazo hatuwez kuzalisha Nchini. - Mpina

#Wito wangu kwenu wekezeni katika Kilimo, Mifugo, na Uvuvi,pia muanzishe mashamba na mabwa
makubwa ya kufuga samaki.

#Watendaji wangu kutoka Wizarani zungukeni maeneo yote ya wananchi na kuhamasisha ufugaji 
bora.

#Awali ya yote hakikisheni Kanda ya kaskazini kuna kuwa na viwanda vikubwa vya  kuchinjia, kuchakata na kusindika nyama.

#Nataka wakenya waje kununua hapa nyama Watanzania wengi hatunufaiki mifugo mingi inatoroshwa ambapo Mbuzi laki 125 na ng'ombe 37 wametoroshwa kwenda nje ya Nchi.

#Wito wangu kwa Watendaji na Halmashauri zote ni lazma tupate kiwanda kikubwa cha kusindika
nyama, hatuna kiwanda kikubwa cha Usindikaji wa nyama, -

#Nawapongeza Halmashauri kwa kutenga maeneo elf 66, Ni muhimu kuendelea kutenga maeneo ya
mifugo na tutakuja kuyatambua na kuyasajili, Alisema - Mpina

#Majosho hayafanyi kazi yote na mengine hayana miundo mbinu muhimu na machinjio hayafanyi kazi, pia Kituo chetu NAIC - Usa River kitaboreshwa zaidi na mapungufu yatatatuliwa. - Mpina

#Migogoro ya  Wakulima na Wafugaji lazma itatulike, migogoro isiyokuwa na lazima haiitajiki, kila mtu aweze kuheshimu mifugo ya mwenzake, Alisistiza - Mpina

#Ni lazima tujipange na tuhakikishe Halmashauri wametenga maeneo ya mifugo, tutafatilia mimi na
watendaji wangu kuhakikisha maeneo yaliyosemwa yametengwa - Mpina

#Natoa Maelekezo 6 kupitia ugeni wangu:-

1. Ninampa siku 7 Katibu Mkuu Kilimo kunieleza kwanini bei za mahindi na mtama zinazaliwa hapa
mchini na zinauzwa kwa bei kubwa.

2. Nipewe maelezo kwanini Bei ya Uhimilishaji inayotozwa ni kubwa wakati kituo ni cha serikali na
mbengu zimahifadhiwa katika sehemu ya serikali.

3.Taasisi zinazohusika na Udhibiti wa madawa hapa nchini TPRI, TFDA na DVS wafanye tathmini ya utendaji wao wa kazi, kasoro zao kwanini wananchi wanunue dawa ambazo hazina ubora na wakati Taasisi hizo zipo.

4. Natoa miezi 5 Halmashauri kuhakikisha majosho na mabwawa yanakaratibiwa na yanafanya kazi
mwezi wa 1 tarehe 1 nikikagua nikakuta hakuna miundo mbinu muhimu nitafuta ukusanyaji wa kodi
yoyote katika eneo lolote na makusanyo.

5. Pia Kila Halmashauri ziwe na mashamba darasa la malisho  na kuhakikisha wananchi wanajifunza ufugaji wa samaki na Shamba la kuzalisha vifaranga vya samaki, kufikia June 2019 tujiridhishe kila Halmashauri lina bwawa la mfano. - Mpina

6.Mpango wa kudhbiti uvuvi haramu, wizara yangu imejipanga vizuri kushirikiana na watendaji wengine kuhakikisha uvuvi haramu wa kwenye mabwawa, maziwa na mito yote yanakwisha - Waziri.

#Halmshauri wekeni mipango dhabiti ya kupambana na uvuvi haramu katika sehemu zote za
maziwa,mito na mabwawa.

#Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano hakikisha katika viwanja vyetu vya ndege na bandari lazima kuwe na miundo mbinu bora na sehemu za kutunzia samaki na nyama zijengwe. - Mpina

Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Luhaga Mpina ambae ni mgeni rasmi kstiks msonesho ya nanenane akiwasili katika viwanja vya Themi- Arusha

Mhe.Waziri akimpongeza mfugaji kwa ufugaji bora wa ng'ombe.

Mhe. Waziri ambaye ni mgeni rasmi akiwapa mikono washiriki wa maonesho ya naenane Mkoani Arusha alipotembelea banda la Wizara ya Mifugo na Uvuvi.

Mhe. Luhaga Mpina akioneshwa madawa mbalimbali ya mifugo kutoka LITA
Hakuna maoni:

Chapisha Maoni