Nav bar

Jumamosi, 25 Agosti 2018

UZINDUZI WA MAONESHO YA NANENANE KANDA YA KASKAZINI KATIKA VIWANJA VYA THEMI - ARUSHA.Mgeni rasmi katika ufunguzi alikuwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Luhaga Mpina ambapo alipata fursa ya kujionea shughuli za mbalimbali za maonesho hayo yaliyofanyika katika viwanja vya Themi - Arusha tarehe 05/08/2018

#Nimetembelea mabanda na kujionea shughuli mbalimbali, nawapongeza sana kwa kazi nzuri,
nimefurahishwa na maonesho kutoka Halmashauri na mashamba darasa, Alisema - Mpina

#Vilevile kwa ufugaji bora mnaofanya , nimeona kwenye (paredi) kuna ng'ombe wanaotoa hadi lita 28, hongereni kwa kazi nzurii , Alisema - Waziri

#Kauli mbiu yetu ya leo ni Wekeza katika Kilimo,Mifugo na Uvuvi kwa maendeleo ya viwanda, tukae tujiulize tunawekeza nini katika Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi na tunachangamoto zipi, Alieleza - Waziri

#Aidha, kati ya ng'ombe mil 30 .5, ng'ombe mil 4 na laki 4 zote zinatoka ukanda wa kaskazini ambapo ni zaidi ya asilimia 10 ya ng'ombe wanatoka ukanda huu, Alieleza - Mpina

#Pia kati ya Kondoo mil. 5.3 kondoo mil 2.7 wanazalishwa Ukanda wa kaskazini, na Kati ya mbuzi Mil 18.8 wanaozalishwa hapa ni mbuzi mil 4.1, Aliongezea kusema - Mpina.

#Kwapande wa uvuvi mna maeneo mengi ya maziwa na mabwawa, kwahiyo mnayo fursa nyingi za
kufuga samaki na kupata vifaranga bora vya samaki. Alisema - Mpina

#Niwahakikishie kituo chenu cha Tanga kwa mwaka huu wa fedha 2018/2019 tutakiboresha na
kukiimarisha vizuri ili kiweze kuzalisha vifaranga bora vya samaki. Alisisitiza - Mpina

#Halmashauri, Wakuu wa Mikoa na Watendaji wote , Tokomezeni uvuvi haramu kwenye maziwa na
mabwawa yetu, Kwanini tuagize samaki kutoka nje wakati tunaacha rasilkmali zetu zinafanyiwa uvuvi haramu. Alisema - Luhaga

#Ningeomba uzalishaji wa samaki uongezeke kama kuna soko la uhakika kwenye mazao haya inabidi
tuwekeze vyakutosha, hatuzuii kuagiza nje lakini tuagize bidhaa zile tu ambazo hatuwez kuzalisha Nchini. - Mpina

#Wito wangu kwenu wekezeni katika Kilimo, Mifugo, na Uvuvi,pia muanzishe mashamba na mabwa
makubwa ya kufuga samaki.

#Watendaji wangu kutoka Wizarani zungukeni maeneo yote ya wananchi na kuhamasisha ufugaji 
bora.

#Awali ya yote hakikisheni Kanda ya kaskazini kuna kuwa na viwanda vikubwa vya  kuchinjia, kuchakata na kusindika nyama.

#Nataka wakenya waje kununua hapa nyama Watanzania wengi hatunufaiki mifugo mingi inatoroshwa ambapo Mbuzi laki 125 na ng'ombe 37 wametoroshwa kwenda nje ya Nchi.

#Wito wangu kwa Watendaji na Halmashauri zote ni lazma tupate kiwanda kikubwa cha kusindika
nyama, hatuna kiwanda kikubwa cha Usindikaji wa nyama, -

#Nawapongeza Halmashauri kwa kutenga maeneo elf 66, Ni muhimu kuendelea kutenga maeneo ya
mifugo na tutakuja kuyatambua na kuyasajili, Alisema - Mpina

#Majosho hayafanyi kazi yote na mengine hayana miundo mbinu muhimu na machinjio hayafanyi kazi, pia Kituo chetu NAIC - Usa River kitaboreshwa zaidi na mapungufu yatatatuliwa. - Mpina

#Migogoro ya  Wakulima na Wafugaji lazma itatulike, migogoro isiyokuwa na lazima haiitajiki, kila mtu aweze kuheshimu mifugo ya mwenzake, Alisistiza - Mpina

#Ni lazima tujipange na tuhakikishe Halmashauri wametenga maeneo ya mifugo, tutafatilia mimi na
watendaji wangu kuhakikisha maeneo yaliyosemwa yametengwa - Mpina

#Natoa Maelekezo 6 kupitia ugeni wangu:-

1. Ninampa siku 7 Katibu Mkuu Kilimo kunieleza kwanini bei za mahindi na mtama zinazaliwa hapa
mchini na zinauzwa kwa bei kubwa.

2. Nipewe maelezo kwanini Bei ya Uhimilishaji inayotozwa ni kubwa wakati kituo ni cha serikali na
mbengu zimahifadhiwa katika sehemu ya serikali.

3.Taasisi zinazohusika na Udhibiti wa madawa hapa nchini TPRI, TFDA na DVS wafanye tathmini ya utendaji wao wa kazi, kasoro zao kwanini wananchi wanunue dawa ambazo hazina ubora na wakati Taasisi hizo zipo.

4. Natoa miezi 5 Halmashauri kuhakikisha majosho na mabwawa yanakaratibiwa na yanafanya kazi
mwezi wa 1 tarehe 1 nikikagua nikakuta hakuna miundo mbinu muhimu nitafuta ukusanyaji wa kodi
yoyote katika eneo lolote na makusanyo.

5. Pia Kila Halmashauri ziwe na mashamba darasa la malisho  na kuhakikisha wananchi wanajifunza ufugaji wa samaki na Shamba la kuzalisha vifaranga vya samaki, kufikia June 2019 tujiridhishe kila Halmashauri lina bwawa la mfano. - Mpina

6.Mpango wa kudhbiti uvuvi haramu, wizara yangu imejipanga vizuri kushirikiana na watendaji wengine kuhakikisha uvuvi haramu wa kwenye mabwawa, maziwa na mito yote yanakwisha - Waziri.

#Halmshauri wekeni mipango dhabiti ya kupambana na uvuvi haramu katika sehemu zote za
maziwa,mito na mabwawa.

#Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano hakikisha katika viwanja vyetu vya ndege na bandari lazima kuwe na miundo mbinu bora na sehemu za kutunzia samaki na nyama zijengwe. - Mpina

Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Luhaga Mpina ambae ni mgeni rasmi kstiks msonesho ya nanenane akiwasili katika viwanja vya Themi- Arusha

Mhe.Waziri akimpongeza mfugaji kwa ufugaji bora wa ng'ombe.

Mhe. Waziri ambaye ni mgeni rasmi akiwapa mikono washiriki wa maonesho ya naenane Mkoani Arusha alipotembelea banda la Wizara ya Mifugo na Uvuvi.

Mhe. Luhaga Mpina akioneshwa madawa mbalimbali ya mifugo kutoka LITA
Ijumaa, 24 Agosti 2018

KATIBU MKUU UVUVI DKT. RASHID ADAM TAMATAMAH AFANYA ZIARA WILAYANI MUSOMA.


Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Sekta ya (Uvuvi) Dr. Rashid Tamatama amefanya ziara
Wilayani Musoma Mkoani Mara katika kiwanda cha samaki cha Musoma Fish Processors.

Akiongea na wafanyakazi katika kiwanda hicho, Dkt Tamatama amesema kuwa rasilimali ya uvuvi
imepungua kwa kiwango kikubwa sana kitu ambacho sio kizuri kwa mustakabali wa maisha ya baadaye. Kipato cha mwananchi mmoja mmoja kimepungua kwa kiwango kikubwa na pia kumekuwa na ulaji wa wastani wa samaki ambao ni mdogo sana kwa Watanzania. alisema.

Aidha, Katibu Mkuu Uvuvi Dkt.Tamatama alisisitiza kuwa hakuna malighafi za samaki zinazokuja kiwandani kwa ajili ya uchakataji hivyo kwa kutokuwa na malighafi hizo kunarudisha nyuma nguvu ya kufikia Tanzania ya Viwanda.

Sisi kama Wizara yenye dhamana tumeliona hilo ndio maana tumekuja na operesheni mbalimbali
ambazo zimeonyesha Mafanikio makubwa sana, kwani ukiangalia samaki waliopo viwandani na
wanaoliwa na wananchi huko mtaani ni wakubwa na wana minofu.

Hata hivyo tumepokea wazo lenu chanya la uchakataji na usindikaji wa samaki kutoka kwa Wafugaji wa Samaki wa mabwawa na vizimba. Nimekuja hapa ili tuweze kuzungumza kwa kina kuhusu maombi yenu hayo na ninaahidi kuwa Wizara itafanya utafiti kutambua kiwango cha samaki kinacho fugwa kama kitatosheleza mahitaji ya soko la walaji wa ndani na ziada kuchakatwa viwandani. Tukijiridhisha nina uhakika Wizara haitasita kutoa kibali, ninaamini mtachakata zaidi na kuongeza pato kwa Taifa. alisema.

Katika hatua nyingine, Dkt.Tamatama alisema kuwa amefurahishwa na hatua za uandaaji wa samaki
kuanzia samaki analetwa kiwandani, kuchakatwa, uhifadhi hadi kufikia kwenye hatua ya usambazaji kwenye soko la ndani na nje ya nchi. Kazi kubwa ya Serikali kwa sasa ni kuhakikisha tunashirikiana kupatikana kwa malighafi ya kutosha kuchakatwa kwenye viwanda na pia kuhakikisha tunafikia uchumi wa viwanda kwa kuongeza uwekezaji wa viwanda zaidi vya kuchakata na  kuongeza thamani (value addition) samaki na mazao yake .

Vilevile, Dkt Tamatamah alisisitiza na kutoa wito kwa Wavuvi na Wadau wote kuacha uvuvi haramu ili kuinua uchumi wa viwanda, na samaki wavuliwe wale wanaokidhi vigezo vya Sheria ya Uvuvi Na. 22 ya mwaka 2003 na Kanuni za Uvuvi za mwaka 2009 na sio kuvua samaki wachanga ambao bado wanahitaji kukua na kufikia umri wa kuzaa. Serikali itaendelea kuwakamata wavuvi wanaotumia zana haramu kuvua samaki kinyume cha Sheria, Kanuni na taratibu na wale wanaofanya biashara ya kuuza samaki wachanga na zana haramu.  Pia, tutaongeza nguvu zaidi na  kasi ya kupambana na uvuvi haramu hivyo ninawasihi wawekezaji wa viwanda vya samaki na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika vita dhidi ya uvuvi na biashara haramu katika Sekta ya Uvuvi.

Kwa upande mwingine, Menejimenti ya Kiwanda pamoja na baadhi ya wafanyakazi kwenye Kiwanda hicho walieleza kuwa changamoto kubwa zinazowakabili wawekezaji hao ni ugumu wa upatikanaji wa samaki ikiwa ni malighafi muhimu kwao. Hii imesababisha Wafanyakazi wengi kufukuzwa kazi,  kiwanda kimelazimika kupumguza shift za uzalishaji na kuathiri kwa kiwango kikubwa utendaji wa kiwanda,  Hali hii ndiyo sababu  kubwa ya kuomba kibali cha kuchakata samaki aina ya "Sato" kutoka kwa wafugaji samaki nchini. 

Aidha, Dr Tamatamah alieleza kuwa Wizara inatambua uwapo wa changamoto kwenye ufugaji wa samaki hususani  upatikanaji  wa vifaranga bora vya samaki kwa wingi na pia upatikanaji wa chakula bora cha samaki wanaofugwa. Akasisitiza kuwa Wizara kwa kushirikiana na sekta binafsi itahakikisha kwamba vifaranga vya samaki vinapatikana kwa wingi pamoja na chakula kilicho bora.

Naye Vincent Naano Mkuu wa Wilaya ya Musoma Mjini Mkoani Mara amewaomba waliopo kwenye
sekta ya Uvuvi (agents/mawakala) waje na maandiko ili wawezeshwe kupatiwa Mikopo na TAASISI za kifedha, pia watengeneze mfumo rasmi wa ajira ili watu wanaofanya kazi ziwani wakiingia watambulike.

Mkuu wa Wilaya ya Musoma Bw Vicent Naano ameshauri wavuvi wadogo  wajiunge kwenye vikundi ili waweze kuwezeshwa kuendesha shughuli zao. Safari hii watakaotumia zana haramu za kuvulia hawatapigwa faini tuu, bali tutawapeleka mahakamani. alisema.


Dkt. Rashid Tamatamah akipewa maelezo juu ya mazao ya samaki yanayosafirishwa nje ya nchi.

Samaki aina ya sangara wakiwa kwenye eneo la uchakataji

Bw. George, Meneja wa kiwanda akitoa maelezo ya kiwanda.

Dkt. Rashid Tamatamah na Mkuu wa Wilaya Mhe. Vicent Naano pamoja na wajumbe wakiingia kiwandani


Alhamisi, 23 Agosti 2018

WAFUGAJI WAKUMBUSHWA KUFUGA KISASA
Wafugaji Mkoani Mwanza wametakiwa kufuga kisasa ikiwa ni pamoja na kuwa na mifugo ya kutosha ili kuweza kupata tija na kufikia uchumi wa viwanda.
                                                                                         
Akiongea na wadau mbalimbali wa mifugo katika mnada wa Nyamatara Wilayani Misungwi Mkoani Mwanza hivi karibuni, Katibu Mkuu Wizara ya  Mifugo na Uvuvi, Profesa Elisante Ole Gabriel amewataka wafugaji kujifunza mbinu bora za ufugaji ili sekta ya mifugo iweze kutoa mchango stahiki katika upatikanaji wa Mali ghafi za viwandani.

Aidha Profesa Elisante amewataka wafugaji na wadau wote wa sekta ya mifugo kufata sheria za nchi katika kutekeleza shughuli zao ili kuepusha migongano baina yao na mamlaka mbalimbali za nchi.

Hata hivyo profesa Elisante Ole Gabriel amewahakikishia wafugaji kwamba serikali kupitia Wizara ya mifugo itahakikisha matatizo mengi ya wafugaji yanatatuliwa kwa wakati ili waweze kufanya kazi zao vizuri.

Pia amesisitiza kuwepo kwa matumizi ya mizani ya kupimia ng’ombe na sio kuuza kwa kuangalia ukubwa wa ng’ombe kwa macho ambapo itasaidia mfugaji na mnunuzi, na kuwepo na ushirikiano wa karibu kati ya Wizara, wafugaji na wanunuzi wa mifugo ili kuweza kufanya kazi zao katika utaratibu unaoeleweka.


Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi,kitengo cha Mifugo Profesa Elisante Ole Gabriel akiwa katika mnada wa Nyamatara Wilayani Misungwi Mkoani Mwanza.

Profesa Elisante Ole Gabriel akiongea na wafugaji katika mnada wa Nyamatara Mkoani Mwanza


Jumanne, 21 Agosti 2018

Wizara imejipanga kudhibiti utoroshaji wa mazao ya mifugo na uvuvi- Mhe. Ulega; Simiyu.
Utoroshwaji  wa mazao ya  Mifugo na  Uvuvi kwenda nje ya Nchi bila kibali  pamoja na matumizi ya zana haramu za uvuvi vimetajwa kuwa ni baadhi ya changamoto kubwa zinazokwamisha juhudi za Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha kuwa sekta za Mifugo na Uvuvi  kuchangia mchango mkubwa katika pato la Taifa.

Hayo yalibainishwa jana na Naibu Waziri wa mifugo na uvuvi Abdallah Ulega wakati wa ufunguzi wa maonesho ya nanenane kitaifa, yaliyofanyika katika viwanja vya Nyakabindi mjini Bariadi.

Ulega alisema Wizara yake inachangia asilimia 30 tu katika uchumi wa Nchi wakati inauwezo mkubwa wa kuwekeza na kuchangia pato la Nchi kwa kiwango kikubwa.

“Mchango wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika pato la Nchi ni mdogo sana ukilinganisha na sekta yenyewe, lakini sababu kubwa zinazokwamisha na kusababisha hayo ni wananchi wenyewe ambao baadhi yao wamekuwa wakitorosha mazao ya mifugo na bahari kwenda nje ya nchi bila kibali “Alisema

Alisema kwa sasa Wizara yake imejiandaa kuhakikisha wanapambana na wale wote wanatorosha mazao ya Mifugo na Uvuvi bila kibali huku wakijikita kutoa elimu na kuzuia matumizi mabaya ya zana haramu ambazo zinasababisha uzalishaji wa mazao ya bahari kupotea.

“Ni aibu sana kuona Wizara kubwa kama yangu  inachangia asilimia 30 tu katika pato la taifa…nitahakikisha tunatatua hilo kwa kufanya msako (operation ) ili kuifanya Wizara kuwa na tija…Alisema

Waziri wa Kilimo Charles Tizeba aliwataka wananchi hasa wakulima wa Mikoa ya Simiyu,  Shinyanga na Mara kuyatumia maonesho ya nanenane katika kujifunza ili yaweze kuleta tija na kubadilisha kilimo, kipato na maisha yao kwa ujumla .

Aidha alisikitishwa sana kuona sekta ya kilimo yenye nguvu kazi kubwa ya wakulima asilimia zaidi ya 70 nayo inachangia kiasi kidogo katika pato la Taifa.

Nae Mkuu wa Mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka alisema kuwa maonesho hayo ya nane nane ambayo yameanzishwa kwa kanda mpya ya ziwa mashariki inayohusisha Mikoa ya Shinyanga, Simiyu na Mara yatawapunguzia wakulima kwenda nje ya nchi kujifunza .

Mtaka alisema watajitahidi kuendelea kuyafanya maonyesho hayo kuwa ni ya kimataifa na kwamba kanda hiyo itakuwa ni kitovu kikubwa kwa wakulima na wafugaji  kuja kujifunza kwa vitendo.

Kelvin Emanuel mvuvi kutoka Wilaya ya Busega Mkoani Simiyu alisema kuwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi inajukumu kubwa la kutoa elimu kwa wananchi juu ya ufugaji wa kisasa na wenye tija badala ya kuwachomea zana zao za Uvuvi  kwani haitasaidia kutokomeza Uvuvi wa kutumia zana haramu.

binafsi naona Wizara inawajibu wa kuelimisha Uvuvi bora,  tena si tu kuelimisha bali kuelimisha na kutoa nyavu vinazotakiwa ili kwa pamoja waweze kuleta tija kwa wavuvi na Taifa kwa ujumla.Waziri wa Kilimo Mhe. Charles Tizeba akiwa kwenye banda la Mifugo na Uvuvi, katika kiwanja cha Nyakabindi Mkoani Simiyu.Waziri wa Kilimo akisema neno wakati akitembelea banda la Mifugo na Uvuvi katika kiwanja cha Nyakabindi Mkoani Simiyu.

Jumanne, 19 Juni 2018

TAHARIFA KWA UMMA KUHUSU TAHADHARI YA MLIPUKO WA UGONJWA WA HOMA WA BONDE LA UFA (RVF)Ugonjwa wa Homa ya Bonde la Ufa (RVF) ni ugonjwa hatari kwa binadamu na mifugo hususan ng’ombe, mbuzi, kondoo na ngamia ambao husababishwa na virusi jamii ya Bunyaviridae. Wanyama huambukizwa kwa kuumwa na mbu aina ya ‘Aedes”. Binadamu hupata ugonjwa kwa kushika au kula nyama ya mnyama aliyeambukizwa na virusi vya ugonjwa huo

Katika  siku za hivi Mamlaka ya Hali ya Hewa Kenya, Shirika la Afya ya Wanyama Duniani (OIE) na Shirika la Afya  Duniani (WHO) wametoa taarifa za matukio ya ugonjwa wa  Homa ya Bonde la Ufa (RVF) Kaskazini mwa Kenya na Mashariki mwa nchi ya Rwanda. Hata hivyo Ugonjwa huo haupo hapa nchini.

Kutokana na kuwepo kwa ugonjwa huu katika nchi jirani, Wizara inatoa  maelekezo  yafuatayo kwa Halmashauri zote nchini (Idara za Mifugo, Afya na Elimu) na mikoa yote kuzingatia yafuatayo ili kuchukua tahadhari zote zinazotakiwa ili ugonjwa huu usiweze kuingia nchini.


(a)      Halmashauri zianze kutoa taarifa na elimu kwa umma, hasa kwa wadau wote wanaofanya shughuli za Mifugo, Utoaji wa huduma za Afya n.k. juu ya njia za kudhibiti maambukizi au mlipuko wa ugonjwa huu.

(b)     Halmashauri kuhimiza Wafugaji kuogesha mifugo yao mara kwa mara kwa kutumia viuatilifu (vyenye kiini cha pareto/pyrethroids) ili kudhibiti kupe, mbu, mbung’o na visumbufu wengine waenezao magonjwa. 

(c)      Kuwaagiza Wananchi kutoa taarifa haraka kwa Wataalamu wa Mifugo, Vituo vya Huduma za Afya au Vituo vya Uchunguzi wa Magonjwa ya Mifugo mara wanapoona vifo vingi vya ghafla kwa wanyama, kutupa au kuharibu mimba na wengine kuzubaa kwa homa kali.

(d)     Halmashauri kutoa elimu kwa Umma na kuhahakisha wanyama wote wanachinjiwa machinjioni na wapimwe na nyama yao pia ipimwe na Mtaalamu wa Mifugo kabla na baada ya kuchinjwa. Aidha, nyama zinunuliwe kwenye bucha au super-markets zilizoidhinishwa na sio mitaani.

(e)      Kamati za majanga/maafa za Wilaya ziimarishwe na kwa kushirikiana na Wadau wengine wafuatilie mwenendo na matukio ya magonjwa katika Wilaya zao na kutoa taarifa kwa Wizara husika


IMETOLEWA NA:


Dkt. Mary S.H.  Mashingo

KATIBU MKUU (MIFUGO)

WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI


Ijumaa, 8 Juni 2018

ZIARA YA NAIBU WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI YA KUTEMBELEA WAFUGAJI WA SAMAKI NA WAZALISHAJI WA CHAKULA CHA SAMAKI KATIKA MKOA WA PWANI.


Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Abdallah Ulega lifanya Ziara yake katika Wilaya za Kibaha na Bagamoyo ya kuwatembelea wadau wa Ukuzaji viumbe kwenye maji ambapo walipata fursa ya kueleza shughuli wanazozifanya pamoja na changmoto wanazozikabili, hivyo lengo la ziara hiyo ni kukagua shughuli zilizopo katika Sekta ya Uvuvi.
Naibu Waziri alianza ziara yake kwa kuwatembelea na kuongea na wamiliki pamoja na wafanyakazi wa Shamba la Ufugaji wa Samaki la Ruvu Wilaya ya Kibaha Kata ya Mbwawa ambapo alipata fursa a kusikiliza shughuli zao na changamoto zinazowakabili ikiwemo upatikanaji wa Chakula cha samaki.
Meneja wa Shamba la Ruvu Bw. Kumbo alisema katika taarifa yake tatizo kubwa linalowakabili ni upatikanaji wa chakula cha kuku pamoja na suala la umeme."
"Tunashindwa kumudu gharama za umeme ni kubwa sana kwa mwezi mmoja gharama yake ni milioni 3, vilevile katika chakula cha samaki tunalazimika kuagiza nje ya nchi kwakuwa chakula cha hapa hakina kiwango kinachotakiwa badala yake samaki hutumia muda mrefu  kuvuna".
Aliendelea kusema tunatakiwa kuvuna samaki kwa Mwaka mara 2 , tukitumia chakula cha hapa tunavuna mara 1 kwa mwaka na samaki anachukua muda wa miezi 9 mpaka kukua lakini tukiagiza tunavuna mara mbili, samaki wanatumia miezi  6 mpaka kuku, tunataka tuwekeze katika ufugaji huu lakini formula ndo tatizo letu kubwa alisisitiza
Mhe. Ulega alisema vikwazo vya namna hii tutaviondo, tutaona ni namna gani ya kuweza kupata chakula bora hapa kwetu sio mpaka tuagize, pia suala la umeme kuanzia sasa naagiza Meneje wa Tanesco waje kushughulikia umeme hadi niwe nimepata majibu wamefikia wapi.
Pia Mhe. Ulega alipata fursa ya kuwatembelea na kuongea na Wanachama wa Chama cha Ukulima na Umwagiliaji (CHAURU) kilichopo Ruvu na akapata fursa ya kuongea na wamiliki wa mabwawa ya samaki ambapo kilio chao kikubwa kilikuwa ni namna ya upatikanaji wa vifaranga vya samaki na masoko.
Bi. Anzelina Masawe mmoja wa mmiliki wa mabwawa ya samaki  alisema pia suala la elimu juu ya ufugaji bora wa samaki wamekosa, hivyo aliomba wasaidiwe kupatiwa utaalamu zaidi wa kufuga samaki na pia upatikananji wa vifaranga vya samaki umekuwa ni washida.
"Tunatakiwa kuvuna Tani laki 7 za samaki kwa mwaka lakini uwezo wetu wa Tanzania ni Tani laki 3.5, kwahiyo kuna upungufu wa Tani laki 3.5 ambapo zinahitajika, kwahiyo ni fursa kwetu kuzalisha kwa wingi na kwa upande wa vifaranga wenzetu wa FETA wanavifaranga wanauza shilingi 50 mkachukue kwa ajili ya kufuga alisistiza Mhe. Ulega".
Naibu Waziri alitembelea pia kiwanda cha kuzalisha vyakula vya kuku na samaki inachoitwa Hill group, kilichopo Mapinga Wilaya ya Bagamoyo. Kampuni hiyo inajihusisha na kutengeneza viroba vya kupakia bidhaa za viwanda na vilevile utengenezaji wa vyakula vya mifugo kwa kutumia mashine za kisasa zaidi  ambapo alifurahishwa na kiwanda hicho kwa kuwa na tekinolojia ya juu zaidi
Meneja wa kampuni hiyo Bw. Hillary Shoo alisema wanazalisha Tani 18 kwa saa moja kwa chakula cha mifugo na Tani 1 kwa chakula cha samaki kinachoelea juu ya maji ambapo kinatumia muda wa dakika 15 ili samaki aweze kula.
Aliendelea kusema Meneja kuwa shida inayowakabili ni elimu ya watengenezaji wa vyakula bora (Feed Millers) pia kwenye operesheni zinazoendelea faini imekuwa tatizo kuna viwanda vimefungwa, imeathiri wenye mitaji midogo ambapo wanatakiwa kulipa faini ndani ya masaa 24 kitu ambacho ni kipo nje ya uwezo wao.
"Nafahamu eneo hili la chakula cha mifugo ni nyeti na katika moja ya azimio tuliojiwekea ni eneo la ufugaji samaki na kuku, asilimia 80 ya Watanzania ni wafugaji wa kuku katika Sekta hii ya ufugaji haifanyi vizuri sana, kilio kikubwa ni upatikanaji wa vifaranga bora alisema Naibu Waziri".
Hivyo, sisi tumejipanga vizuri na tumevipa nguvu vituo vyetu vya kuzalisha na kutotolesha vifaranga Naliendele - Mtwara, Kibinzi - Kigoma, Feta - Mbegani na Nyegezi mwanza na ukiacha hivi vikundi pia tunao watu binasi wa kuweza kutusaidia katika Sekta yetu.


 
Mhe. Naibu Waziri akiongea na wafanyakazi wa shamba la ufugaji wa Samaki la Ruvu Kata ya Mbawa Wilaya ya Kibaha alipotembea kuona shughuli zao za uzalishaji

Mhe. Ulega  akiwa na Meneja wa Ruvu Fish Farm Bw. Kumbo akiwa amefuatana na Mkirugenzi Msaidizi Ukuzaji viumbe kwenye maji Bi. Ritha  wakikagua shamba na akipewa maelezo ya shughuli wanazozifanya
Ijumaa, 4 Mei 2018

WAZIRI LUHAGA MPINA AMEWATAKA WAWEKEZAJI WA VIWANDA VYA KUCHINJA PUNDA NCHINI KUPANDISHA BEI


Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina  amewataka wawekezaji wa viwanda vya kuchinja Punda nchini kupandisha bei ya kununua wanyama hao badala ya shilingi laki mbili ya sasa kwa punda mmoja ili kudhibiti utoroshaji wa  mifugo  nje ya nchi ambapo inakadiriwa kuwa  zaidi ya  mifugo elfu kumi inatoroshwa  mipakani kwa siku kwenda nje ya nchi inakonunuliwa kwa bei ya juu.

Akizungumza  leo  baada ya kufanya ziara ya kushitukiza katika Kiwanda  cha Punda  cha Hua Cheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma  alichokifungua  hivi karibuni, Waziri Mpina alisema bei hiyo  haiendani na gharama halisi ya  ufugaji wa Punda hali
inayowafanya wafugaji kuwatorosha  mifugo na  kulikosesha taifa mapato makubwa.

Alisema ili punda aweze kufikia hatua ya kuchinjwa inachukua kiasi cha miaka  miwili ambapo  gharama zake za ufugaji  zinakuwa  juu ukilinganisha na bei ya shilingi laki mbili anayouzwa  kwa wenye viwanda vya punda nchini.

Aidha alisema kumekuwa  na  utoroshaji  mkubwa wa  mifugo wanaokadiriwa  kufikia takribani 1,614,035 kwa  mwaka  unaofanyika  kwenye mipaka ya nchi yetu ambapo  takribani shilingi bilioni 32.28 zinapotea kama ushuru na takribani  shilingi bilioni 24.21 zinapotea kutokana  na kodi  ya mapato ambayo ingelipwa  kwa nyama ambayo ingeuzwa  hapo nchini.

Aidha Mpina  ameunda  tume ya wataalam kutoka Wizarani  kwa ajili ya kuja kufanya tathmini kama  kiwanda hicho kimetimiza masharti yote yaliyotolewa na Serikali  baada ya kukifungua  Februari mosi mwaka  huu ambapo alisema  ikibainika  kuwa  kiwanda  hakijakidhi masharti yaliyotolewa na Serikali  kitachukuliwa hatua kali zaidi za kisheria ikiwa ni pamoja na kukifungia  kufanya kazi zake.

Aliyataja baadhi ya masharti  yaliyotolewa na Serikali wakati wa kukifunga kiwanda hicho Julai 2017 kuwa ni pamoja na  kuwa na ranchi  za punda, kuboresha kosaafu  za Punda nchini, kuunda na kuingia mikataba na vikundi vya wafugaji wa Punda na kuwa na Punda  wasiopungua mia tatu katika eneo la kuhifadhia mifugo kabla ya kuchinjwa  ili kuwa kuhakikisha kwamba  mifugo wanaangaliwa  kwa  wiki mbili kabla  ya kuchinjwa  ili wawe  katika ubora  wa kimataifa.

Waziri Mpina alisema uwekezaji wa aina hiyo wa kuongeza thamani ya mazao ya mifugo ni moja ya vipaumbele vya wizara yake kwa sasa ili kuchochea kwa kasi kufanikisha azma ya Tanzania ya viwanda.

Aidha aliwahakikishia  wawekezaji wa  kiwanda hicho kuwa endapo watakuwa wamekamilisha masharti atawapa kibali cha kudumu ambapo pia atawaongezea idadi ya kuchinja Punda   kutoka  punda  20 wa sasa ili  vijana  wengi wapate ajira  na kiwanda kiweze kuchangia zaidi katika  mapato ya Serikali.

Mpina aliwahimiza wawekezaji hao kuhakikisha wanawasaidia  wafugaji katika kuongeza uzalishaji, kupambana  na maradhi, upatikanaji wa maji na malisho kwa mifugo.
Alisema idadi ya punda waliopo nchini ni 520,000 tu hivyo juhudi za makusudi zinahitajika kuongeza uzalishaji.

Naye Mkurugenzi Mkuu wa kiwanda hicho Xun Long Go alimshukuru Waziri Mpina  kwa  kufungua  kiwanda hicho ambapo amesema hadi sasa  kiwanda  kimezalisha  na kuuza  tani 224 za  nyama  ya Punda kwenda nchini China na Vietinam ambapo  pia tani 52 za ngozi ya Punda  ilizalishwa na kuuzwa kuanzi mwezi Februari, 2018.

Alisema kiwanda hicho kimeajiri watanzania 55 ambapo hadi sasa  kina punda 88 katika  maeneo ya Chalinze na Zuzu mkoani Dodoma.

Kaimu Mkurugenzi wa  Uzalishaji Mifugo na Masoko wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Lucia Chacha  aliutaka   uongozi wa kiwanda hicho kwa kubuni mbinu za kuwasaidia  wafugaji kwa kuwapatia elimu bora zaidi ya ufufaji wa punda ili waweze kuwazalisha kwa  wingi zaidi kuliko ilivyo sasa

Hivi sasa Tanzania ina viwanda viwili tu vya kuchinja na kuuza  nyama ya punda ambavyo ni  kiwanda  cha Punda cha Huacheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma na Kiwanda cha Fang Hua kilichopo Shinyanga ambavyo vyote  vimepewa kibali cha kuchinja Punda 20 kwa siku kila kimoja.
Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina(mwenye miwani)  akikagua kiwanda cha  kuchinja  Punda  cha Hua Cheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma  alichokifungua  hivi karibuni leo. (Picha na Jumanne Mnyau)


Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina(mwenye miwani) akipokea maelezo ya usindikaji wa nyama  Punda  kutoka kwa mfanyakazi wa  wa kiwanda cha  kuchinja  Punda  cha Hua Cheng Limited Elizabeth Peter.(Picha na Jumanne Mnyau)


Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina(mwenye miwani)  akikagua kiwanda cha  kuchinja  Punda  cha Hua Cheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma  alichokifungua  hivi karibuni leo. (Picha na Jumanne Mnyau)