Nav bar

Ijumaa, 15 Septemba 2017

MASHINDANO YA KUVUA SAMAKI YALIYOFANYIKA TAREHE 10/09/2017 JIJINI DAR ES SALAAM

Kaimu Mkurugenzi wa Uvuvi Bi. Fatma Sobo kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Uvuvi akitoa neno kwa wavuvi katika mashindano hayo yaliyofanyika BMU Msasani


Bw. Ally mshindi wa 3 katika mashindano ya uvuvi alipatiwa zawadi na Bi. Fatma Sobo (Kaimu Mkurugenzi) yenye thamani ya Tshs laki tano


picha ya pamoja na wavuviPichani ni mshindi wa kwanza Bw. Issa alievua samaki kilo 75 ambapo alipewa zawadi yenye thaman ya tshs milioni nne na lakitatu kutoka kampuni ya YAMAHA pamoja na zawadi nyingine kutoka Wzarani


Bw. Mohamed Omari mshindi wa pili alipatiwa zawadi yenye thamani ya tshs milioni moja na elfu hamsini


Jumanne, 12 Septemba 2017

KATIBU MKUU MIFUGO ATEMBELEA ENEO LA UFUGAJI MWISA II MULEBA MKOANI KAGERA

Kaimu Mkurugenzi Idara ya uzalishaji na masoko Bw.Victor Mwita akifafanua jambo kwenye mkutano uliofanyika ofisini kwa Mkuu wa wilaya (DC) ya Muleba Mkoani Kagera


Katibu Mkuu Idara kuu ya Mifugo Dkt. Mary Mashingo akitoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja zilizoibuliwa na DC pamoja na mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Muleba


Katibu Mkuu Dkt. Mary Mashingo akiwa na timu ya wataalam akionyeshwa baadhi ya ``BICON" ya mpaka eneo la Mwisa II


Katibu Mkuu na baadhi ya wataalamu wakiangalia moja ya Rambo linalochimbwa kwa nguvu ya wananchi katika kijiji cha Itunzi

Katibu Mkuu Dkt. Mary Mashingo akipokea maelezo kutoka kwa mtaalam wa ardhi Bw. Kafero kutoka Mkoani Kagera


Ijumaa, 8 Septemba 2017

HOTUBA YA NANENANE ILIYOWASILISHWA NA MHE. WAZIRI WA KILIMO MIFUGO NA UVUVI DKT. CHARLES TIZEBA ILIYOFANYIKA LINDI 2017


Mhe. Dkt. Charles Tizeba

HOTUBA YA WAZIRI WA KILIMO MIFUGO NA UVUVI MHE, MHANDISI, DKT. CHARLES JOHN TIZEBA (MB) WAKATI WA KUMKARIBISHA MGENI RASMI KATIKA KILELE CHA MAADHIMISHO YA SIKUKUU YA WAKULIMA, NANE NANE KITAIFA, VIWANJA VYA NGONGO KATIKA MANISPAA YA LINDI TAREHE 8/8/2017Mheshimiwa, Mgeni Rasmi, Makamu wa  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Samia Suluhu Hassan

Waheshimiwa Mawaziri wa Tanzania Bara na Visiwani,

Makatibu Wakuu wa Tanzania Bara na Visiwani,

Waheshimiwa Wakuu wa Mikoa ya Tanzania Bara,

Makatibu Tawala wa Mikoa,

Mhe. Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Kilimo Mifugo na Maji

Waheshimiwa Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,

Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya,

Waheshimiwa Mameya na Wenyeviti wa Halmashauri mliopo,

Wakurugenzi wa Halmashauri za Wilaya, Miji na Majiji,

Wataalamu wa Kilimo, Mifugo, Uvuvi na Ushirika,

Wanahabari wa Vyombo mbalimbali,

Wageni Waalikwa,

Mabibi na Mabwana,Kwanza kabisa, naomba kuchukua fursa hii kukushukuru, Mhe. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kufika na kushirikiana na Wakulima, Wafugaji na Wavuvi katika kilele cha Maadhimisho ya Sherehe za Wakulima, Nane Nane, yanayohitimishwa leo, hapa katika Viwanja vya Ngongo katika Manispaa ya Lindi na kwenye Kanda nyengine.

Kufika kwako, kwa mara ya pili mfululizo kwenye maadhimisho yetu kunadhihirisha jinsi unavyotilia maanani umuhimu wa Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, hususan katika maendeleo ya ujenzi wa  uchumi wa viwanda. Napenda pia kwa niaba ya Wakulima, Wafugaji na Wavuvi, nikushukuru sana kwa jinsi ulivyotenga muda wako na kutembelea mabanda ili kuona hali halisi ya Maadhimisho pamoja na teknolojia za uzalishaji, na uongezaji thamani wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi.

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,

Kama ambavyo umeona na kusikiliza, waoneshaji na waandaji wa Maadhimisho haya, Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa muda mrefu zitaendelea kuwa muhimili na kichocheo katika kujenga uchumi wa viwanda ambao ndio kipaumbele cha Serikali ya Awamu ya Tano unayoiongoza. Naomba, nikuhakikishie kuwa, Mimi na Watumishi katika Wizara yangu, tumejipanga kuhakikisha kuwa, Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi inaendelea kukua sawa sawa na mahitaji ya Wananchi. Hilo linawezekana na tutaweza kuzalisha malighafi za kutosha za kuwezesha viwanda kuzalisha bidhaa mbalimbali, ambazo zitauzwa ndani na nje ya nchi kwa bei nzuri na ya ushindani. Hivyo ndivyo tutaweza kuongeza mchango wa Sekta hizi katika uchumi wa Taifa na pia katika kuondoa umaskini kwa Watanzania wengi.

Mheshimiwa Mgeni rasmi,

Sekta ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo, mabadiliko ya tabianchi, ambayo kwa kiasi kikubwa yanachangia kupungua kwa uzalishaji na tija ya mazao, uhaba wa malisho ya mifugo na rasilimali maji.  Tumejipanga kuendelea, kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi, ikiwa ni pamoja na kuzalisha mbegu bora zinazovumilia ukame, magonjwa na kutoa mavuno mengi.

Napenda pia kutoa taarifa kuwa, Serikali yako kwa kushirikiana na Wabia wa Maendeleo, tumekamilisha Mpango wa Kilimo Kinachohimili Mabaliliko ya Tabianchi na Miongozi ya uzalishaji mazao, ufugaji na uvuvi. Muongozo wa kilimo umetolewa kulingana na Kanda za Kilimo za Kiteknolojia. Miongozo hiyo, imezinduliwa na kuanza kusambazwa kwa Maafisa Ugani wa Kilimo Mifugo na Uvuvi na kwa wananchi, kuanzia Mwezi, Mei na Juni, 2017.

Mikakati mingine, tunayoendelea nayo ni pamoja na kuhakikisha kuwa mbolea bora, inapatikana kwa wingi na kwa bei nafuu zaidi, sawasawa na agizo lako la kuwasaidia Wakulima, Wafugaji na Wavuvi kupunguza gharama za uzalishaji ili waweze kufaidika na matunda ya juhudi zao.  

Sambamba na hilo, tumepanga na tutahakikisha kuwa tunaendelea kuwaelimisha na kuwasaidia Wafugaji wa Tanzania, kufuga kitaalam zaidi ili kuepuka hali ya kuhamahama kwa ajili ya kutafuta malisho na maji.

Hilo, litatuwezesha kufuga kwa tija na pia kupunguza migogoro ya Wakulima na Wafugaji.

Napenda pia kukuhakikishia kuwa, tumedhamiria kuboresha zaidi Sekta ya Uvuvi ili kuongeza uzalishaji na tija, ikiwa ni pamoja na kuongeza mchango wake katika pato la Taifa. Hapa tutahamasisha watu wengi kufuga samaki katika mabwawa na vizimba ili tuweze kuzalisha samaki wengi zaidi sambamba na kuboresha zaidi uvuvi wenye tija na ambao ni endelevu. Niishukuru sana Ofisi yako Mhe. Makamu wa Rais kwa hatua inazozichukua kulinda mazingira ya nchi yetu, ikiwa ni pamoja na kurahisisha upatikanaji wa cheti ya kukidhi matakwa ya utunzaji mazingira.

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,

Mipango tuliyojiwekea, tutaitekeleza kwa ufanisi zaidi kwa kuhimiza ushiriki wa Sekta Binafsi, kuwekeza zaidi katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa kuzingatia mnyororo wa thamani ili kutekeleza azma ya Serikali ya Awamu ya Tano ya kuwa nchi yenye uchumi wa kati ifikapo au kabla ya mwaka 2025.  Hili linaendana na Kaulimbiu ya mwaka huu, inayosema;

Zalisha kwa Tija Mazao na Bidhaa za Kilimo Mifugo na Uvuvi ili kufikia uchumi wa kati

Kupitia Kaulimbiu hii tunahimiza, matumizi ya nyenzo sahihi kama matrekta, na mashine nyingine za uzalishaji na usindikaji, kuongeza uwekezaji katika viwanda vodogo,  vya kati na vikubwa,  sambamba na kuweka mazingira bora yanayovutia Sekta Binafsi kuwekeza katika Kilimo, Mifugo na Uvuvi kupitia mnyororo wa thamani. Katika Maadhimisho haya, Wakulima, Wafugaji, Wavuvi, Wanaushirika na Wadau wengine wamepata nafasi ya kujifunza na kubadilishana uzoefu ili hatmae Sekta hii iweze kuongeza uzalishaji na tija zaidi. 

Kwa kuongeza uzalishaji, tutajihakikishia ziada kubwa ya chakula na malighafi za kutosha katika viwanda vilivyopo na vinavyotarajia kuanzishwa. Kama ambavyo, tunafahamu kuwa upatikanaji wa masoko ya uhakika, utachochea zaidi uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, uhakika wa bei kwa mazao na bidhaa zinazozalishwa na Mkulima, Mfugaji na Mvuvi atakayewekeza zaidi katika uzalishaji.

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,

Mwisho, napenda pia, kukupongeza, Mhe. Rais kwa jitihada unazozichukuwa, pamoja na Serikali unayoiongoza katika kudhibiti matumizi, kuongeza makusanyo, kuhamasisha ujenzi wa viwanda, kulinda maliasili zetu, hususan madini na rasilimali zingine ili Taifa letu, liweze kufaidika, kupitia rasilimali hizo. Kwa niaba ya Wakulima, Wafugaji na Wavuvi.

Aidha, napenda kutoa shukrani kwako, na kwa Mhe. Dkt John Pombe Joseph Magufuli kwa kukubali kuondoa na kupunguza baadhi ya tozo, ushuru na kodi ambazo zilikuwa kero kwa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi.  Naomba nikuahidi kuwa, Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi, itaendelea kusimamia maagizo unayotoa ili kuleta faraja kubwa kwa Wakulima, Wafugaji na Wavuvi na kuhamasisha Sekta Binafsi kuongeza uwekezaji katika Sekta hizo.  

Baada ya kusema hayo, naomba sasa, nikukaribishe ili uongee na Watanzania kupitia hadhara hii.

Mheshimia Rais, Karibu sana!

Alhamisi, 7 Septemba 2017

WATAALAMU WA MIFUGO WATEMBELEA MKOA WA KAGERA KWA AJILI YA KAZI MAALUM YA KUAINISHA NA KUPIMA ENEO LA MWISA TAREHE4/09/2017

                             ENEO LA MWISA II KUANISHWA NA KUPIMWA
Wataalamu wa mifugo kutoka Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi (Idara kuu ya Mifugo) wamewasili Mkoani kagera kwa ajili ya kazi maalum ya kuainisha na kupima eneo la Mwisa II.

Eneo la Mwisa II linakadiriwa kuwa na hekta zisizopungua 50,000 ni miongoni mwa maeneo yanayoangukia chini ya ukanda wa ufugaji ambao unaanzia mpakani mwa nchi ya Uganda hadi katika pori la akiba la Burigi katika ziwa Burigi  Wilaya ya Muleba na Karagwe Mkoani Kagera.

Ili kuhakikisha kazi hii ya Uainishaji na upimaji wa eneo la Mwisa II inafanyika kwa ufanisi mkubwa wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi (Idara kuu ya Mifugo) watashirikiana na Wizara ya Ardhi Nyumba na Maendeleo ya makazi, OR - TAMISEMI (Mkoa na Wilaya) pamoja na NARCO.

Wizara ya Kilimo Mifugo na Uvuvi kupitia Idara yake kuu ya Mifugo inafanya kila linalowezekana kuhakikisha inatafuta maeneo kwa ajili ya wafugaji na kutoa elimu kwa wafugaji kufuga kwa tija, lengo ikiwa kupunguza migogoro ya Wakulima na wafugaji na hatimaye kuinua uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja kwa ujumla.

Awali Naibu Waziri wa Kilimo Mifugo na Uvuvi Mhe. William Tate Ole Nasha June 2017 alifanya ziara Mkoani Kagera na kuagiza eneo la Mwisa II lipimwe ili ligawiwe katika mfumo wa vitalu (Blocks) ili wapewe wafugaji wa Kitanzania watakaokuwa wameunda vikundi au Ushirika.


Moja ya Bicon zilizowekwa kuonyesha mpaka wa eneo la Mwisa II katika baadhi ya vijiji Wilayani Muleba


Wataalam wakishauriana sehemu nzuri ya kuchimbia BICON


Bi. Grace Mwaigomole kutoka Idara ya DPM akichimba shimo kwa kutumia sululu kwa ajili ya kuweka BICON katika eneo la Mwisa II Wilayani Muleba


Moja ya BICON iliyowekwa katika kijiji cha Kiteme kwa ajili ya mpaka wa eneo la wafugaji mwisa II


Baadhi ya maeneo ya kijiji cha Kiteme ambayo timu ya wataalamu ilifika kuyabainisha na kupima katika Wilaya ya Muleba

kazi za fildi zinahitaji ushirikiano mkubwa sana, hapa pia BICON itawekwa katika kijiji cha kasharara Wilaya Muleba

Ng'ombe aina ya Ankole waliopo katika tarafa ya Kimwani Wilayani Muleba

Hili ni birika la kunyweshea Mifugo maji, lililotengenezwa kienyeji na wafugaji, maarufu kwa jina la Kyeselelo lipo katika kijiji cha kakoma Wilayani Muleba


Bw. Basil Mataba akichimba shimo kwa ajili ya kuweka BICON katika kijiji cha kasharara
Ijumaa, 16 Juni 2017

WAZIRI MKUU AWAAGIZA MAAFISA MIFUGO WA WILAYA NA MIKOA KUCHAPA KAZI NA KUHAKIKISHA SEKTA YA MIFUGO INAKUWA NA TIJA

BAADHI YA MAAFISA MIFUGO KUTOKA WILAYA MBALIMBALI NA MIKOA WAKIMSIKILIZA KWA MAKINI WAZIRI MKUU MHE.MAJALIWA KASSIMU MAJALIWA (HAYUPO KWENYE PICHA)

BAADHI YA WAKURUGENZI WALIOHUDHURIA MKUTANO HUO KUTOKA  WIZARA NA TAASISI MBALIMBALI ZA SERIKALI
WAZIRI WA WIZARA YA KILIMO MIFUGO NA UVUVI  MHE.ENG.DR.CHARLES TIZEBA AKIMKARIBISHA WAZIRI MKUU ILI AWEZE KUONGEA NA MAAFISA MIFUGO

WAZIRI WA TAMISEMI MHE GEORGE SIMBACHAWENE AKIMKARIBISHA WAZIRI WA KILIMO MIFUGO NA UVUVI MHE.ENG.DR.CHARLES TIZEBA ILI AWEZE KUMKARIBISHA WAZIRI MKUU AONGEE NA MAAFISA MIFUGO

WAZIRI MKUU MHE.MAJALIWA KASSIMU MAJALIWA AKIHUTUBIA MAAFISA MIFUGO WALIOHUDHURIA MKUTANO HUO


MKURUGENZI WA UZALISHAJI WA MIFUGO NA MASOKO BI.ANUSIATHA NJOMBE AKISOMA RISALA FUPI KABLA YA KUZINDUA MPANGO ENDELEVU WA KUENDELEZA MIFUGO NCHINI

Ijumaa, 6 Januari 2017

TENDER No.ME/021/2015-16/SWIOFISH/C/21

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
MINISTRY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK AND FISHERIES
(FISHERIES)


SOUTH WEST INDIAN OCEAN FISHERIES GOVERNANCE AND SHARED GROWTH PROGRAM (SWIOFish) PROJECT-
IDA CREDIT No.5589-TZ

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Assignment Title:  PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES FOR A SPECIALIST TO CONDUCT MONITORING AND EVALUATION OF THE SWIOFISH PROJECT IN MAINLAND TANZANIA

Reference No. TENDER No.ME/021/2015-16/SWIOFish/C/21

The Government of the United Republic of Tanzania has received financing from the World Bank toward the cost of the South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth program – SWIOFish, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
The consulting services (“the Services”) include

    i.        Establish an effective results-based M&E system for the SWIOFish Project in Mainland, including M&E plan;
   ii.        Create a culture of evidence-based decision-making within the PIU;
  iii.        Ensure that the M&E system is strengthened and leading to improved accountability at all levels within the PIU and beneficiaries;
 iv.        Improve the oversight responsibilities and accountability within the PIU and among stakeholders through adoption of international management practices;
  v.        Capture information that will enable tracking of outcomes identified in the Results Framework; and
 vi.        Build the capacity of all beneficiaries of the project to collect, collate, analyze, and disseminate information based on results.

The main duties and responsibilities of the  M & E Specialist will be:
                             I.                Develop an M & E system taking account of all aspects of the project’s
implementation including outputs and outcomes, program plans, procurement and budget plans, in terms of milestones and agreed dates.
                           II.                Work closely on all project components, and ensure the timely, accurate, and
complete data entry into the M&E system, in close collaboration with those who are involved in this activity. Establish an early warning system that identifies and addresses implementation bottlenecks. Highlight any quality issues and slippages to the Project Coordinator.
                         III.                Assist in the development and maintain the Management Information System
(MIS) that tracks progress in all project components, ensuring that implementation targets are met and shared with stakeholders.
                          IV.                Assist in the development and maintain the DASHBOARD that tracks vital
indicators in all levels, ensuring that project targets are met and shared with stakeholders and decision makers.
                            V.                Coordinate the compilation of project baseline and comparison data to assess
project results in relation to the baseline and targets.
                          VI.                Prepare quarterly, semi-annual, and annual project reports of high quality that
outline project implementation progress against the Project Development Objective and associated indicators, and ensure their timely submission to all relevant stakeholders.
                        VII.                Coordinate the preparation of annual work plans and any other plans needed
for project implementation. Ensure overall project knowledge management (status, progress, issues) and produce specific report or information sharing tools as appropriate when required by the PIU or other stakeholders involved.
                      VIII.                Critically review of data collection tools used by implementing partner’s as
required or where necessary and provide advice in improving these tools.
                          IX.                All other tasks mentioned in the PIM, and if required, update the Project
Implementation Manual.
                            X.                Strengthen the monitoring and evaluation capacity of PIU staff and relevant
stakeholders, and strengthen and encourage the use of data for making decisions.
                          XI.                Support the project coordinator in preparing and providing constructive
performance-based feedback to PIU members.
                        XII.                Undertake any other duties related to the above as may be assigned by the
Project Coordinator.

The assignment will be based on periodic contracts spread over the first three years of the project and renewable subject to satisfactory performance. The M & E Specialist is expected to work full time (office hours)

The Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (MALF) now invites eligible Individual Consultants (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Consultants should indicate their interest by submitting an up-to-date Curriculum Vitae (CV) with information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are:
 • Advanced degree in management, natural resources, fisheries management, environmental management, or related field;
 • At least 7 years of work experience in a field related to natural resources management, fisheries management, environmental management, livelihoods, and planning or project management.
 • At least 5 years of experience in monitoring and evaluation design and implementation at the project level including data collection and analysis, data quality assessments, and/or performance monitoring and reporting.
 • Good knowledge of concepts and frameworks for monitoring and evaluation, and results measurement.
 • Knowledge in designing and field testing surveys, evaluation and other data collection instruments.
 • Strong communication and facilitation skills and the ability to establish good working relationships with colleagues and stakeholders;
 • Demonstrated strong interpersonal skills and the ability to work with minimal supervision;
 • Excellent analytical and quantitative skills (managing, analyzing, and interpreting data) together with the ability to write clearly and concisely.
 • Good knowledge of database and statistical software (e.g., MS Excel, SAS, SPSS, STATA, GIS, SPECTRUMan).

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers; January 2011 revised July,2014  by World Bank Borrowers [(“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 
A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 15:30 hours on Mondays to Fridays except on public holidays

Expression of Interest (CV) in one original plus two (2) copies enclosed in a sealed envelope, clearly marked TENDER No.ME/021/2015-16/SWIOFish/C/21 Expression of Interest CONSULTANCY SERVICES FOR A SPECIALIST TO CONDUCT MONITORING AND EVALUATION OF THE SWIOFISH PROJECT IN MAINLAND TANZANIA”, must be delivered to the address below by 10.00 hours’ local time on Tuesday 11th January, 2017 at Mvuvi House Room No. 2. Late Expressions of Interest shall not be accepted for evaluation irrespective of the circumstances.


Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries
Veterinary Complex, 131 Nelson Mandela Road
P.O. Box 9152, 15487 Dar es Salaam, Tanzania
Tel. No: +2252228619110, Fax No: +255222861


Alhamisi, 15 Desemba 2016

UTARATIBU WA KUPATA HUDUMA IDARA YA UKUZAJI VIUMBE KWENYE MAJI


 IDARA YA UKUZAJI VIUMBE KWENYE MAJI

Idara ya Ukuzaji Viumbe kwenye Maji ina jukumu la kuratibu mazingira rafiki ya uwekezaji kwa kutoa miongozo mbalimbali kutegemea na aina za uwekezaji. Taratibu za uwekezaji zitafuata miongozo na taratibu zilizopo kulingana na viwango vilivyopo nchini na kimataifa pamoja na kuzingatia hifadhi ya mazingira na uendelezaji wa rasilimali za uvuvi (Fisheries Investment Guidelines and  The Environmental management Act).
1.0 Mchango wa Idara ya Ukuzaji Viumbe kwenye Maji katika uwekezaji
 Idara ina wajibu wa kutoa ushauri juu ya mambo mbalimbali katika uwekezaji ambayo ni pamoja na;
 1. Taratibu za kufuata kabla ya uwekezaji;
 2. Sheria zilizopo;
 3.  Eneo linalofaa kwa uwekezaji;
 4. Aina ya viumbe wanaofaa kufugwa/kulimwa kwa kufuata kanuni za .uvuvi na "FAO code of conduct for transfer of species" (1988); na
 5. Teknolojia sahihi ambazo hazina athari kwa mazingira, zinazofaa kiuchumi na zinazokubalika katika jamii
2.0 Sekta au taasisi zingine za kupata taarifa na ushauri juu ya uwekezaji
Uwekezaji katika ukuzaji viumbe kwenye maji unajumuisha sekta na taasisi nyingi kutegemea na mradi au uwekezaji husika  kama:
1.    Idara ya misitu- kuangalia athari katika misitu hasa jamii ya mikoko na misitu mingine
2.    Idara ya wanyamapori (athari katika hifadhi za wanyama)
3.    Idara ya malikale kuangalia athari katika kumbukumbu na tamaduni zilizohifadhiwa (culture and archeologicals)
4.    Sekta ya mazingira  (NEMC) –tathmini ya athari za mazingira (EIA)
5.    Kituo cha uwekezaji   (TIC) – kupata leseni za biashara ,ardhi kwa ajili ya biashara na motisha kwa ajili ya biashara kwa wawekezaji kwenye miradi mikubwa Mamlaka ya bandari (TPA) – tahadhari ya mwingiliano wa maeneo na usalama wa maji
6.     Idara ya ardhi –  upatikanaji wa hati miliki za ardhi
7.    Serikali za mitaa – upatikanaji wa eneo pamoja na sheria ndogo zilizopo.
8.    Mamlaka ya maji – kibali cha kutumia maji.
9.    Idara ya masoko - kupata taarifa za masoko
10. Taasisi za utafiti – kupata taarifa zilizofanyiwa tafiti husika
3.0 Taratibu za kupata vibali na leseni za mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji
Vibali na leseni zote za mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji zinatolewa na Mkurugenzi wa Idara ya Ukuzaji Viumbe kwenye Maji, chini ya Sheria ya uvuvi Na. 22 ya mwaka 2003 na Kanuni za uvuvi za mwaka 2009; kama ifuatavyo:-
• Leseni za biashara ya kuuza mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji. Utolewaji wa leseni hizi umegawanywa katika sehemu kuu mbili (2)
Sehemu ya kwanza
 1. Leseni zinazotolewa na Serikali za Mitaa (Local Government). Leseni hizo ni kama ifuatavyo.-
 2. Leseni za biashara ya kuuza mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji ndani ya nchi,
Sehemu ya Pili
 Leseni zinazotolewa na Serikali Kuu (Central Government licence). Leseni hizo ni:
 1. leseni za kusafirisha nje ya nchi mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji
 2.  Leseni za kuingiza nchini mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa  kwenye maji (kutoka nchi za nje) ikiwa ni mpango na vibali vitatu vya:
(i)   Kusafirisha nje ya nchi samaki hai kama; Kaa, Kamba koche, Samaki wa mapambo, Mwani na mazao mengine ya viumbe wakuzwao kwenye maji
(ii)  Kuingiza samaki hai ambao hawana asili ya Tanzania kama ; Blue gill sun fin (Catollioperca marcothira), "Chinese carps" na jamii nyingine
(iii) Kuingiza nchini samaki au mazao yatokanayo na ukuzaji viumbe kwenye maji (Aquaculture products)
·         Pia wizara hutoa Leseni maalum kwa ajili ya usafirishaji wa mazao ya Ukuzaji viumbe kwenye maji kwa muda maalum kwa sababu za:
1.    Utafiti
2.    Matumizi ya nyumbani (chini ya kilo 7) na
3.     Mafunzo

Mahitaji muhimu kwa raia wa Tanzania;-                                                         
1.    Barua ya utambulisho kutoka kwa Afisa ukuzaji viumbe kwenye maji Wilaya au Manispaa,
2.    Leseni hai ya kukusanya mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji iliyotolewa na Wilaya au Manispaa
3.    Formu ya maombi ya leseni ya biashara ya mazao yatokanayo na viumbe wanaokuzwa kwenye maji
4.     Leseni ya Biashara inayotolewa chini ya Sheria ya kutoa leseni za Biashara (Business Licensing Act),
5.    Namba ya utambulisho ya kulipa kodi (Tax Identification Number)
6.    Uthibitisho wa uraia (hati ya kusafiria au cheti cha kuzaliwa au kitambulisho cha utaifa ) wa mmiliki/wamiliki wa kampuni,
7.    Cheti cha kuandikishwa kilichotolewa kwenye kumbukumbu (Certificate of Registration and Extract from Register), or
8.     Hati ya makubaliano na hati ya ubia (Memorandum of Understanding and Articles of Associations), na
9.     Cheti cha ushiriki (Certificate of Incorporation)


Nyaraka zinazohitajika katika kupata leseni kwa asiye raia ni pamoja na;-
 1. Barua ya utambulisho kutoka kwa Afisa Uvuvi/ Ukuzaji viumbe kwenye maji wa Wilaya au Manispaa,
 2.  Uthibitisho wa uraia (cheti eha kuzaliwa au hati ya kusafiria "passport"),
 3. Kibali halali cha kufanya kazi nchini (valid work permit) 
 4. Fomu ya maombi ya leseni ya biashara ya mazao yatonayo na ukuzaji viumbe kwenye maji,
 5. Leseni hai ya Biashara inayotolewa chini ya Sheria ya kutoa leseni za Biashara (Business Licensing Act),

Wizara inazidi kuwakumbusha wadau wote wa sekta ya uvuvi kuwa kwa mujibu wa Sheria ya uvuvi Na. 22 ya mwaka 2003 na Kanuni zake za mwaka 2009 "leseni zote zinafikia ukomo wake kila tarehe 31 Disemba ya kila mwaka na kuhuwishwa kwa hiyari kufikia tarehe 30 Machi ya mwaka unaofuata zaidi ya hapo mteja atalazimika kulipa faini ya asilimia  50 (50%) ya gharama za leseni husika.
Kumbuka yapo Maelezo ya nyongeza kwa muombaji/ waombaji ambao sio raia wa Tanzania,
• Andiko la Mradi na uwezekano wa mradi kutekelezwa (Project write up & feasibility study)  Taarifa ya tathmini ya athari za Mazingira (EIA report).
* Cheti kutoka taasisi ya uwekezaji Tanzania (TIC certificate).
* Taarifa ya tathimini ya athari za kimazingira (environment impact assessment report),
* Kibali halali cha kufanya kazi nchini (Valid work permit)  na,
* Uhakiki wa mazingira yanayoendana na shughuli za uvuvi (A proof on the value of physical environment relevant to fisheries activities).


Hatua za kufuata unapotaka  kuanza ufugaji  wa samaki (Small scale Aquaculture establishment)
Maombi hufanyika kwa kujaza fomu  5 na 7 (First schedule) na kibali kitatolewa kwa fomu QA/APP/01 (First schedule)
Hatua za kufuata unapotaka kuanza ufugaji mkubwa wa samaki (Large scale aqua farmers)
Hatua ya kwanza ni lazima mwekezaji aombe kibali cha kufanya hivyo kwa kujaza Fomu 7 (First schedule) na baada ya ofisi kuridhika, kibali kitatolewa kwa form QA/APP/13 (First schedule)
Mfugaji  samaki ataomba ushauri wa kitaalam katika kuchagua eneo linalofaa kwa shughuli za ukuzaji viumbe kwenye maji kwa kuzingatia kanuni za ufugaji samaki na miongozo yake.
Taarifa ya tathimini ya athari za kimazingira (EIA) itafanyika kwa uwekezaji mkubwa kwa kuhusisha taasisi za serikali zilizopewa mamlaka ya kusimamia shughuli hizo kisheria.
Mwekezaji haruhusiwi  kutumia vichochezi kama beta agonists kwa ajili ya kuongeza ukuzaji samaki.
Mfugaji wa samaki awe na kibali cha matumizi ya maji kutoka mamlaka ya maji husika
Mfugaji awe na hati ya kumiliki ardhi

Hatua za kufuata kwa kufuga samaki kwenye Vizimba (Cage culture)
Mwekezaji apeleke maombi kwa Katibu Mkuu,
Maombi yafanyike kwa kujaza Form 7 (First schedule) kibali kitatolewa kwa QA/APP/14 baada ya kufanya tathmini ya athari za mazingira na taarifa kutolewa.
(EIA ifanyike)         Uwekezaji wa Mwani (Seaweed)
Mwekezaji katika kilimo cha mwani anatakiwa:
 1. Apate kibali toka serikali za mitaa/Kijiji
 2. Atafute eneo linalofaa
 3. Atumie mbegu ambazo hazijaathirika na magonjwa
 4. Afuate mwongozo wa kuendeleza kilimo cha mwani

FOMU ZINAZOTUMIKA KATIKA SHUGHULI ZA UKUZAJI VIUMBE KWENYE MAJI
Application for a license for fishing or dealing in fish or fishery products
(fin fish, crustaceans, seaweed, Aquarium fish etc) - Form 3(a)
Application for export license for fish and fish products - Form 3(c)
Application for permit to construct / renovate /adapt a fish establishment – Form 5
Application for certificate of transportation of fish and fish products - Form 6
Application for permit to establish of commercial/large scale aqua farm - Form 7
Register of aqua famers – Form 8
Evident of poisoned fish Form – 9
Compounding offence Form – 11
Seizure Form – 12
Application for disposal of fishery products Form – 13(a)  


LICENCE /PERMIT / CERTIFICATE

QA/APP/01 – Certificate of approval for fish or aquaculture establishment
QA/APP/02 – Health certificate
QA/APP/03 – Sanitary certificate covering  fish and fishery products
QA/APP/04 – Permit for movement of fish and fishery products
QA/APP/05 – Permit for export of fish and fishery products
QA/APP/07 – Certificate of ownership for fish and fishery products
QA/APP/11 – License for fishing or dealing in fish and fishery products
QA/APP/12 – Permit for import of fish and fishery products
QA/APP/13 – Permit for large scale aqua farming 

Dkt.  C.G Mahika
 DAQ