Nav bar

Jumanne, 19 Juni 2018

TAHARIFA KWA UMMA KUHUSU TAHADHARI YA MLIPUKO WA UGONJWA WA HOMA WA BONDE LA UFA (RVF)Ugonjwa wa Homa ya Bonde la Ufa (RVF) ni ugonjwa hatari kwa binadamu na mifugo hususan ng’ombe, mbuzi, kondoo na ngamia ambao husababishwa na virusi jamii ya Bunyaviridae. Wanyama huambukizwa kwa kuumwa na mbu aina ya ‘Aedes”. Binadamu hupata ugonjwa kwa kushika au kula nyama ya mnyama aliyeambukizwa na virusi vya ugonjwa huo

Katika  siku za hivi Mamlaka ya Hali ya Hewa Kenya, Shirika la Afya ya Wanyama Duniani (OIE) na Shirika la Afya  Duniani (WHO) wametoa taarifa za matukio ya ugonjwa wa  Homa ya Bonde la Ufa (RVF) Kaskazini mwa Kenya na Mashariki mwa nchi ya Rwanda. Hata hivyo Ugonjwa huo haupo hapa nchini.

Kutokana na kuwepo kwa ugonjwa huu katika nchi jirani, Wizara inatoa  maelekezo  yafuatayo kwa Halmashauri zote nchini (Idara za Mifugo, Afya na Elimu) na mikoa yote kuzingatia yafuatayo ili kuchukua tahadhari zote zinazotakiwa ili ugonjwa huu usiweze kuingia nchini.


(a)      Halmashauri zianze kutoa taarifa na elimu kwa umma, hasa kwa wadau wote wanaofanya shughuli za Mifugo, Utoaji wa huduma za Afya n.k. juu ya njia za kudhibiti maambukizi au mlipuko wa ugonjwa huu.

(b)     Halmashauri kuhimiza Wafugaji kuogesha mifugo yao mara kwa mara kwa kutumia viuatilifu (vyenye kiini cha pareto/pyrethroids) ili kudhibiti kupe, mbu, mbung’o na visumbufu wengine waenezao magonjwa. 

(c)      Kuwaagiza Wananchi kutoa taarifa haraka kwa Wataalamu wa Mifugo, Vituo vya Huduma za Afya au Vituo vya Uchunguzi wa Magonjwa ya Mifugo mara wanapoona vifo vingi vya ghafla kwa wanyama, kutupa au kuharibu mimba na wengine kuzubaa kwa homa kali.

(d)     Halmashauri kutoa elimu kwa Umma na kuhahakisha wanyama wote wanachinjiwa machinjioni na wapimwe na nyama yao pia ipimwe na Mtaalamu wa Mifugo kabla na baada ya kuchinjwa. Aidha, nyama zinunuliwe kwenye bucha au super-markets zilizoidhinishwa na sio mitaani.

(e)      Kamati za majanga/maafa za Wilaya ziimarishwe na kwa kushirikiana na Wadau wengine wafuatilie mwenendo na matukio ya magonjwa katika Wilaya zao na kutoa taarifa kwa Wizara husika


IMETOLEWA NA:


Dkt. Mary S.H.  Mashingo

KATIBU MKUU (MIFUGO)

WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI


Ijumaa, 8 Juni 2018

ZIARA YA NAIBU WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI YA KUTEMBELEA WAFUGAJI WA SAMAKI NA WAZALISHAJI WA CHAKULA CHA SAMAKI KATIKA MKOA WA PWANI.


Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mhe. Abdallah Ulega lifanya Ziara yake katika Wilaya za Kibaha na Bagamoyo ya kuwatembelea wadau wa Ukuzaji viumbe kwenye maji ambapo walipata fursa ya kueleza shughuli wanazozifanya pamoja na changmoto wanazozikabili, hivyo lengo la ziara hiyo ni kukagua shughuli zilizopo katika Sekta ya Uvuvi.
Naibu Waziri alianza ziara yake kwa kuwatembelea na kuongea na wamiliki pamoja na wafanyakazi wa Shamba la Ufugaji wa Samaki la Ruvu Wilaya ya Kibaha Kata ya Mbwawa ambapo alipata fursa a kusikiliza shughuli zao na changamoto zinazowakabili ikiwemo upatikanaji wa Chakula cha samaki.
Meneja wa Shamba la Ruvu Bw. Kumbo alisema katika taarifa yake tatizo kubwa linalowakabili ni upatikanaji wa chakula cha kuku pamoja na suala la umeme."
"Tunashindwa kumudu gharama za umeme ni kubwa sana kwa mwezi mmoja gharama yake ni milioni 3, vilevile katika chakula cha samaki tunalazimika kuagiza nje ya nchi kwakuwa chakula cha hapa hakina kiwango kinachotakiwa badala yake samaki hutumia muda mrefu  kuvuna".
Aliendelea kusema tunatakiwa kuvuna samaki kwa Mwaka mara 2 , tukitumia chakula cha hapa tunavuna mara 1 kwa mwaka na samaki anachukua muda wa miezi 9 mpaka kukua lakini tukiagiza tunavuna mara mbili, samaki wanatumia miezi  6 mpaka kuku, tunataka tuwekeze katika ufugaji huu lakini formula ndo tatizo letu kubwa alisisitiza
Mhe. Ulega alisema vikwazo vya namna hii tutaviondo, tutaona ni namna gani ya kuweza kupata chakula bora hapa kwetu sio mpaka tuagize, pia suala la umeme kuanzia sasa naagiza Meneje wa Tanesco waje kushughulikia umeme hadi niwe nimepata majibu wamefikia wapi.
Pia Mhe. Ulega alipata fursa ya kuwatembelea na kuongea na Wanachama wa Chama cha Ukulima na Umwagiliaji (CHAURU) kilichopo Ruvu na akapata fursa ya kuongea na wamiliki wa mabwawa ya samaki ambapo kilio chao kikubwa kilikuwa ni namna ya upatikanaji wa vifaranga vya samaki na masoko.
Bi. Anzelina Masawe mmoja wa mmiliki wa mabwawa ya samaki  alisema pia suala la elimu juu ya ufugaji bora wa samaki wamekosa, hivyo aliomba wasaidiwe kupatiwa utaalamu zaidi wa kufuga samaki na pia upatikananji wa vifaranga vya samaki umekuwa ni washida.
"Tunatakiwa kuvuna Tani laki 7 za samaki kwa mwaka lakini uwezo wetu wa Tanzania ni Tani laki 3.5, kwahiyo kuna upungufu wa Tani laki 3.5 ambapo zinahitajika, kwahiyo ni fursa kwetu kuzalisha kwa wingi na kwa upande wa vifaranga wenzetu wa FETA wanavifaranga wanauza shilingi 50 mkachukue kwa ajili ya kufuga alisistiza Mhe. Ulega".
Naibu Waziri alitembelea pia kiwanda cha kuzalisha vyakula vya kuku na samaki inachoitwa Hill group, kilichopo Mapinga Wilaya ya Bagamoyo. Kampuni hiyo inajihusisha na kutengeneza viroba vya kupakia bidhaa za viwanda na vilevile utengenezaji wa vyakula vya mifugo kwa kutumia mashine za kisasa zaidi  ambapo alifurahishwa na kiwanda hicho kwa kuwa na tekinolojia ya juu zaidi
Meneja wa kampuni hiyo Bw. Hillary Shoo alisema wanazalisha Tani 18 kwa saa moja kwa chakula cha mifugo na Tani 1 kwa chakula cha samaki kinachoelea juu ya maji ambapo kinatumia muda wa dakika 15 ili samaki aweze kula.
Aliendelea kusema Meneja kuwa shida inayowakabili ni elimu ya watengenezaji wa vyakula bora (Feed Millers) pia kwenye operesheni zinazoendelea faini imekuwa tatizo kuna viwanda vimefungwa, imeathiri wenye mitaji midogo ambapo wanatakiwa kulipa faini ndani ya masaa 24 kitu ambacho ni kipo nje ya uwezo wao.
"Nafahamu eneo hili la chakula cha mifugo ni nyeti na katika moja ya azimio tuliojiwekea ni eneo la ufugaji samaki na kuku, asilimia 80 ya Watanzania ni wafugaji wa kuku katika Sekta hii ya ufugaji haifanyi vizuri sana, kilio kikubwa ni upatikanaji wa vifaranga bora alisema Naibu Waziri".
Hivyo, sisi tumejipanga vizuri na tumevipa nguvu vituo vyetu vya kuzalisha na kutotolesha vifaranga Naliendele - Mtwara, Kibinzi - Kigoma, Feta - Mbegani na Nyegezi mwanza na ukiacha hivi vikundi pia tunao watu binasi wa kuweza kutusaidia katika Sekta yetu.


 
Mhe. Naibu Waziri akiongea na wafanyakazi wa shamba la ufugaji wa Samaki la Ruvu Kata ya Mbawa Wilaya ya Kibaha alipotembea kuona shughuli zao za uzalishaji

Mhe. Ulega  akiwa na Meneja wa Ruvu Fish Farm Bw. Kumbo akiwa amefuatana na Mkirugenzi Msaidizi Ukuzaji viumbe kwenye maji Bi. Ritha  wakikagua shamba na akipewa maelezo ya shughuli wanazozifanya
Ijumaa, 4 Mei 2018

WAZIRI LUHAGA MPINA AMEWATAKA WAWEKEZAJI WA VIWANDA VYA KUCHINJA PUNDA NCHINI KUPANDISHA BEI


Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina  amewataka wawekezaji wa viwanda vya kuchinja Punda nchini kupandisha bei ya kununua wanyama hao badala ya shilingi laki mbili ya sasa kwa punda mmoja ili kudhibiti utoroshaji wa  mifugo  nje ya nchi ambapo inakadiriwa kuwa  zaidi ya  mifugo elfu kumi inatoroshwa  mipakani kwa siku kwenda nje ya nchi inakonunuliwa kwa bei ya juu.

Akizungumza  leo  baada ya kufanya ziara ya kushitukiza katika Kiwanda  cha Punda  cha Hua Cheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma  alichokifungua  hivi karibuni, Waziri Mpina alisema bei hiyo  haiendani na gharama halisi ya  ufugaji wa Punda hali
inayowafanya wafugaji kuwatorosha  mifugo na  kulikosesha taifa mapato makubwa.

Alisema ili punda aweze kufikia hatua ya kuchinjwa inachukua kiasi cha miaka  miwili ambapo  gharama zake za ufugaji  zinakuwa  juu ukilinganisha na bei ya shilingi laki mbili anayouzwa  kwa wenye viwanda vya punda nchini.

Aidha alisema kumekuwa  na  utoroshaji  mkubwa wa  mifugo wanaokadiriwa  kufikia takribani 1,614,035 kwa  mwaka  unaofanyika  kwenye mipaka ya nchi yetu ambapo  takribani shilingi bilioni 32.28 zinapotea kama ushuru na takribani  shilingi bilioni 24.21 zinapotea kutokana  na kodi  ya mapato ambayo ingelipwa  kwa nyama ambayo ingeuzwa  hapo nchini.

Aidha Mpina  ameunda  tume ya wataalam kutoka Wizarani  kwa ajili ya kuja kufanya tathmini kama  kiwanda hicho kimetimiza masharti yote yaliyotolewa na Serikali  baada ya kukifungua  Februari mosi mwaka  huu ambapo alisema  ikibainika  kuwa  kiwanda  hakijakidhi masharti yaliyotolewa na Serikali  kitachukuliwa hatua kali zaidi za kisheria ikiwa ni pamoja na kukifungia  kufanya kazi zake.

Aliyataja baadhi ya masharti  yaliyotolewa na Serikali wakati wa kukifunga kiwanda hicho Julai 2017 kuwa ni pamoja na  kuwa na ranchi  za punda, kuboresha kosaafu  za Punda nchini, kuunda na kuingia mikataba na vikundi vya wafugaji wa Punda na kuwa na Punda  wasiopungua mia tatu katika eneo la kuhifadhia mifugo kabla ya kuchinjwa  ili kuwa kuhakikisha kwamba  mifugo wanaangaliwa  kwa  wiki mbili kabla  ya kuchinjwa  ili wawe  katika ubora  wa kimataifa.

Waziri Mpina alisema uwekezaji wa aina hiyo wa kuongeza thamani ya mazao ya mifugo ni moja ya vipaumbele vya wizara yake kwa sasa ili kuchochea kwa kasi kufanikisha azma ya Tanzania ya viwanda.

Aidha aliwahakikishia  wawekezaji wa  kiwanda hicho kuwa endapo watakuwa wamekamilisha masharti atawapa kibali cha kudumu ambapo pia atawaongezea idadi ya kuchinja Punda   kutoka  punda  20 wa sasa ili  vijana  wengi wapate ajira  na kiwanda kiweze kuchangia zaidi katika  mapato ya Serikali.

Mpina aliwahimiza wawekezaji hao kuhakikisha wanawasaidia  wafugaji katika kuongeza uzalishaji, kupambana  na maradhi, upatikanaji wa maji na malisho kwa mifugo.
Alisema idadi ya punda waliopo nchini ni 520,000 tu hivyo juhudi za makusudi zinahitajika kuongeza uzalishaji.

Naye Mkurugenzi Mkuu wa kiwanda hicho Xun Long Go alimshukuru Waziri Mpina  kwa  kufungua  kiwanda hicho ambapo amesema hadi sasa  kiwanda  kimezalisha  na kuuza  tani 224 za  nyama  ya Punda kwenda nchini China na Vietinam ambapo  pia tani 52 za ngozi ya Punda  ilizalishwa na kuuzwa kuanzi mwezi Februari, 2018.

Alisema kiwanda hicho kimeajiri watanzania 55 ambapo hadi sasa  kina punda 88 katika  maeneo ya Chalinze na Zuzu mkoani Dodoma.

Kaimu Mkurugenzi wa  Uzalishaji Mifugo na Masoko wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Lucia Chacha  aliutaka   uongozi wa kiwanda hicho kwa kubuni mbinu za kuwasaidia  wafugaji kwa kuwapatia elimu bora zaidi ya ufufaji wa punda ili waweze kuwazalisha kwa  wingi zaidi kuliko ilivyo sasa

Hivi sasa Tanzania ina viwanda viwili tu vya kuchinja na kuuza  nyama ya punda ambavyo ni  kiwanda  cha Punda cha Huacheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma na Kiwanda cha Fang Hua kilichopo Shinyanga ambavyo vyote  vimepewa kibali cha kuchinja Punda 20 kwa siku kila kimoja.
Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina(mwenye miwani)  akikagua kiwanda cha  kuchinja  Punda  cha Hua Cheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma  alichokifungua  hivi karibuni leo. (Picha na Jumanne Mnyau)


Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina(mwenye miwani) akipokea maelezo ya usindikaji wa nyama  Punda  kutoka kwa mfanyakazi wa  wa kiwanda cha  kuchinja  Punda  cha Hua Cheng Limited Elizabeth Peter.(Picha na Jumanne Mnyau)


Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina(mwenye miwani)  akikagua kiwanda cha  kuchinja  Punda  cha Hua Cheng Limited kilichopo nje kidogo ya mji wa Dodoma  alichokifungua  hivi karibuni leo. (Picha na Jumanne Mnyau)


WAZIRI MPINA AKABIDHIWA HATI YA KIWANDA CHA NYAMA SHINYANGA

Waziri wa Mifugo na Uvuvi Luhaga Mpina mwenye (suti miwani) akishuhudia utiaji saini wa hati ya makabidhiano ya Kiwanda cha nyama cha Shinyanga. Hati hiyo zilisainiwa na Mkurugenzi wa Ubinafsishaji  na Ufuatiliaji Jones  Mwalemba(aliyekaa upande wa kushoto)  kutoka Hazina kwa upande wa Serikali na Balozi  Fouad Mustafa (aliyeinama upande wa kulia)  kwa upande wa Kampuni ya Albwardy Investment Group aliyemwakilisha  mmiliki wa Kampuni hiyo bwana Ali Saeed Juma Albwardy.

Waziri wa Mifugo na Uvuvi Luhaga Mpina (aliyekaa mwenye miwani) akishuhudia ubadilishanaji wa hati ya makabidhiano ya Kiwanda cha nyama cha Shinyanga.Kushoto ni Mkurugenzi wa Ubinafsishaji  na Ufuatiliaji Jones  Mwalemba  kutoka Hazina aliyeiwakilisha Serikali na kulia ni Balozi  Fouad